kế hoạch mẫu

Hơn 20 kế hoạch mẫu cho mọi ngành hoàn toàn có thể tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu của nhóm bạn.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

Bạn sẽ chẳng phải đau đầu suy nghĩ nên làm việc gì hay check list ra sao, bởi tất cả đều đã được tối ưu sẵn trong myXteam

NHÂN BẢN NHANH CHÓNG

Nếu kế hoạch giống nhau như những lần khác thì bạn chỉ cần bấm một nút copy kế hoạch thì ngay lập tức có một kế hoạch mới

TĂNG TỐC THÀNH CÔNG

Templates được tạo ra từ đội ngũ chuyên gia, bạn chỉ cần copy, giúp bạn tăng tốc cho việc thực hiện kế hoạch

CHỌN KẾ HOẠCH MẪU