Business Model Canvas

  • Việc lập và quản lý một kế hoạch kinh doanh là vô cùng quan trọng.
  • Tôi đã chứng kiến nhiều bạn kinh doanh chưa biết cách lập kế hoạch nên việc kinh doanh vô cùng bế tắc.
  • Quản lý những việc cần phải làm để cho việc kinh doanh thành công thường họ tốn rất nhiều công sức.
  • Lãng phí thời gian làm việc giao việc cho các thành viên.

Business Model Canvas

VÌ SAO CẦN LẬP KẾ HOẠCH KINH DOANH TRÊN 1 TRANG GIẤY A4

1, Những bản kế hoạch kinh doanh hay báo cáo dự án dài, dày quá không có ai đọc. Nếu viết ra quá công phu, không ai đọc, không ai hiểu thì công lao của người viết là không có ích.

2, Những bản kế hoạch kinh doanh dài cũng khó cho người trình bày vì nhiều ý quá, biết nhớ ý nào, quên ý nào trong khi thời gian trình bày giới hạn.

3, Ban giám khảo hay nhà đầu tư chỉ quan tâm đến ý chính, phương pháp tư duy, cách giả quyết vấn đề của bạn là chính. Những chi tiết quá nhỏ họ sẽ không kiểm tra và thường bỏ qua. Quan trọng nhất là họ muốn biết liệu dự án hay kế hoạch kinh doanh của bạn có khả thi hay không.

4, Ngoài kế hoach kinh doanh trình bày rất ngắn gọn nêu trên bạn nên có các phụ lục. Ví dụ: phụ lục về nghiên cứu thị trường, phụ lục về kế hoạch tài chính và dòng tiền, phụ lục về bộ máy nhân sự và cách quản lý, phụ lục về sản xuất hay mua bán hàng hoá, phụ lục về marketing, truyền thông. Các phụ lục này có thể trình ra nếu nhà đầu tư hay ban giám khảo quan tâm.

KẾ HOẠCH MẪU NÀY GIÚP BẠN.

  • Biết cách lập kết hoạch kinh doanh trên giấy a4
  • Giúp bạn số hoá từng công việc cụ thể để triển khai sau khi có kế hoạch.

Đây là mẫu kế hoạch hoàn toàn mễn phí bạn chỉ cần copy về tài khoản myXteam của bạn.

Chúc bạn thành cong với lập kế hoạch kinh doanh trên trang giấy A4

XEM KẾ HOẠCH MẪU VÀ TẢI VỀ

Những Template khác
okr kanban
Mẫu Kế Hoạch OKR - Kanban
xay dung kpi
Mẫu xây dựng KPI & BSC doanh nghiệp
Kinh doanh chuẩn quốc tế
Kế hoạch kinh doanh mẫu ( chuẩn quốc tế )
Quản trị mục tiêu OKR
Kế hoạch mẫu quản lý mục tiêu OKR ( Mục tiêu kết quả then chốt )