CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ TÀI KHOẢN MYXTEAM

NẾU BẠN THẤY TỔ CHỨC PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ XIN HÃY ĐĂNG KÝ ĐƯỢC TÀI TRỢ

myXteam chúng tôi mong muốn mang giá trị đến cộng đông. chúng tôi dành một số  lượng tài khoản myXteam nhằm tài trợ để bạn có thể dùng trong làm việc tổ chức của bạn. 

Nếu bạn là một tổ chức đào tạo như là trường học các cấp 1+2+3  Cao đẳng + Đại học hãy đăng ký nhận tài trợ

Nếu doanh nghiệp/Tổ chức/ cá nhân của bạn hoạt động trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực như CEO. CFO. HR. SALE. MARKETING… Hãy đăng ký nhận tài trợ

Nếu tổ chức của bạn hoạt động câu lạc bộ phi lợi nhuận/thiện nguyện thì đăng ký nhận tài khoản myXteam cho CLB của mình.

CHỨNG NHẬN TÀI TRỢ TỪ MYXTEAM