CHÍNH SÁCH TÀI TRỢ TÀI KHOẢN MYXTEAM

NẾU BẠN THẤY TỔ CHỨC PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHÍ XIN HÃY ĐĂNG KÝ ĐƯỢC TÀI TRỢ

myXteam chúng tôi mong muốn mang giá trị đến cộng đông. chúng tôi dành một số  lượng tài khoản myXteam nhằm tài trợ để bạn có thể dùng trong làm việc tổ chức của bạn. 

CHỨNG NHẬN TÀI TRỢ TỪ MYXTEAM