Mẫu Kế Hoạch OKR – Kanban

Có thể xem đây là hướng triển khai ORK với Kanban, sẽ giúp công việc tạo ra để thực hiện bám xác với mục tiêu và các kết quả quan trọng ( Những công việc nào không nằm trong OKR nên loại bỏ)

Tham khảo mẫu OKR - Kanban

Mẫu Kế Hoạch OKR – Kanban

Có thể xem đây là hướng triển khai ORK với Kanban, sẽ giúp công việc tạo ra để thực hiện bám xác với mục tiêu và các kết quả quan trọng ( Những công việc nào không nằm trong OKR nên loại bỏ):

1. Lên các mục tiêu (O) và các kết quả then chốt (KR) cần đạt của từng mục tiêu theo chu kỳ ( có thể là Tuần, Tháng, Quý)
2. Các bạn phụ trách chính một mục mục tiêu, hoặc nhân sự liên quan liên tục phân rã ra thành các Công việc cụ thế (bám xác mục tiêu và kết quả cần đạt) để ở mục ToDo, phân công cho thành viên thực hiện (nên ghi đầu tên công việc là thuộc OKR nào: O1.KR1, O1KR2…)
3. Các thành viên thực hiện việc , dựa vào sự ưu tiên trong kế hoạch công việc của mình mà chọn việc trong Todo kéo về Doing để thực hiện
4, Trong quá trình thực hiện, thành viên tiếp tục phân rã, chia nhỏ việc ra thành các việc chính hf thực hieay việc con khác, mời thành viên liên quan vào cùng thực hiện cho đến khi Xong ( Done)
5. Họp team hàng tuần dựa vào kế hoạch đánh giá việc hoàn thành công việc dựa trên OKR, tạo thêm việc mới cũng như đánh giá tình hình thực hiện ỎKR đến hiện tại

Tham khảo: Cách xây dựng OKR hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn

Những Template khác
Tuyen dung
Kế hoạch tuyển dụng
sale pipeline
Sales pipeline (Kế hoạch theo dõi bán hàng)
quan-ly-hoc-tap-ca-nhan-
Quản lý kế hoạch học tập
muc tieu ca nhan
Quản lý mục tiêu cá nhân
TITOK VIDEO
Kế hoạch quản lý sản xuất video tiktok
xay dung kpi
Mẫu xây dựng KPI & BSC doanh nghiệp
Marketing tổng thể
Mẫu kế hoạch marketing tổng thể
Sản xuất nội dung chăm sóc Fanpage
Mẫu kế hoạch quản lý sản xuất nội dung cho fanpage
Business Model Canvas
Business Model Canvas