fbpx

BỘ TEMPLATE:
9 KẾ HOẠCH MẪU DÀNH CHO

DOANH NGHIỆP SME

 ( Kế hoạch mẫu giúp nhân sự làm đúng việc tránh sai sót, tăng hiệu quả )

1: Kế hoạch kinh doanh

( chuẩn quốc tế )

2: Kế hoạch mẫu xây dựng SaleKit doanh nghiệp

3: Kế hoạch mục tiêu OKR Năm

4: Kế hoạch đào tạo Sale Pro

5: Kế hoạch sản xuất nội dung marketing

6: Kế hoạch đào tạo các kiến thức chung cho nhân sự

7: Hệ thống các bảng mô tả công việc cho phòng ban và cá nhân

8: Kế hoạch xây dựng văn hoá doanh nghiệp

9: Kế hoạch tổ chức sự kiện Team Building

SỞ HỮU 9 KẾ HOẠCH CHO DOANH NGHIỆP SME
HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY

( Kế hoạch mẫu cho phép bạn chỉnh sửa theo cách mà bạn quản lý )

Days
Hours
Minutes
Seconds

Tìm hiểu chi tiết 9 kế hoạch mẫu sau:

Kế hoạch mẫu là một bảng tổng thể với tất cả các công việc ( Todo list ) và công việc con ( Check list )  cần phải thực hiện. 

– Nó mô tả các hoạt động liên quan đến việc hoàn thành các mục tiêu cụ thể trong một khung thời gian đã định.

– Kế hoạch mẫu cho thấy các bước hoặc hành động sẽ được sử dụng để đạt được các mục tiêu của kế hoạch.

Q&A

Bước 1: Bạn bấm vào tải miễn phí sau khi đăng ký xong bạn đã sở hữu tài khoản myXteam và các kế hoạch này ở trong tài khoản riêng của bạn. Bạn hoàn toàn có thể vào từng kế hoạch copy thành kế hoach mới và bắt đầu dùng cho đội nhóm của bạn.

Khi bạn dùng myXteam để quản lý kế hoạch cho đội nhóm của bạn mà bạn thấy myXteam mang lại giá trị cho bạn thì bạn trả tiền để sử dụng dịch vụ mà bạn thấy hợp lý. tham khảo giá dịch vụ tại đây : TẠI ĐÂY

Bạn hoàn toàn có thể tải thêm những kế hoạch khác bằng cách vào nút ( Tạo mới ) chọn ( Copy từ kế hoạch khác ) sau đó chọn những kế hoạch khác mà bạn muốn copy

Bạn hoàn toàn có thể làm được kế hoạch mẫu của riêng bạn. Sau khi bạn tạo kế hoạch mẫu của bạn xong đến khi cần dùng đến bạn chỉ cần vào nút bánh xe điều chỉnh kế hoạch bấm nút copy thành kế hoạch mới của bạn.

 

Công ty cổ phần myXteam www.myXteam.com