fbpx

Chúng tôi chào đón nhà đầu tư tổ chức và cá nhântư

Đăng ký trở thành nhà đầu tư myXteam

  • Chiến lược rõ ràng khả thi
  • Kế hoạch hành động chi tiết 
  • Cam kết đến cùng của đội ngũ sáng lập 
  • Cùng nhau đưa myXteam trở thành công ty đại chúng

Kính gửi: Quý khách hàng và nhà đầu tư myXteam

Nhận thấy thời điểm đã phù hợp cho sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ và các nhu cầu chuyển đổi số doanh nghiệp làm việc từ xa đang trở nên cấp thiết trong thời đại mới với xu hướng ứng dụng công nghệ 4.0

MyXteam đã chuẩn bị kế hoạch mở rộng thị trường, tăng doanh thu đồng thời đưa công ty cổ phần myXteam trở thành công ty đại chúng trong thời gian tới.

Chính vì vậy, đội ngũ myXteam viết thông báo này để kính mời quý khách hàng tham gia vào chương trình trở thành đối tác và nhà đầu tư giai đoạn 1 để cùng nhau thực hiện kế hoạch phát triển myxteam.

Chúng tôi đã chuẩn bị kế hoạch chi tiết cho sự phát triển myXteam bạn chỉ cần đăng ký và chúng tôi sẽ hẹn gặp để thảo luận.

Hẹn gặp lại tại chương trình

Ceo Ninh Gia Hạnh

2022 - 2028 Plan

Mục tiêu kế hoạch dự kiến thực hiện trong 3 năm tới – Hãy đến sự kiện xem chiến lược thực thi.

Số lượng người dùng

500.000 người

Listing

Niêm yết lên sàn UpCom năm 2028

Doanh thu

2.000.000 Usd

Gọi NĐT chuyên nghiệp

Bán cổ phần cho công ty đầu tư chuyên nghiệp

ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH NHÀ ĐẦU TƯ