fbpx

6 KẾ HOẠCH MẪU QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP:

KIẾN TRÚC
NỘI THẤT - XÂY DỰNG

 ( Kế hoạch mẫu giúp nhân sự làm đúng việc tránh sai sót tăng hiệu quả )

1: Kế hoạch thiết kế thi công  XÂY DỰNG nhà phố biệt thự.

2: Kế hoạch thiết kế thi công  NỘI THẤT nhà phố, căn hộ, biệt thự

3: Kế hoạch 13 bước thiết kế thi công  thất.

4: Kế hoạch đào tạo các kiến thức chung cho nhân sự

5: Hệ thống các bảng mô tả công việc cho phòng ban và cá nhân

6: Kế hoạch xây dựng văn hoá doanh nghiệp 

TẢI MIỄN PHÍ 6 KẾ HOẠCH MẪU TẠI ĐÂY

( Kế hoạch mẫu cho phép bạn chỉnh sửa theo cách mà bạn quản lý )

Days
Hours
Minutes
Seconds

Tìm hiểu chi tiết 6 kế hoạch mẫu sau:

Kế hoạch mẫu là một bảng tổng thể với tất cả các công việc ( Todo list ) và công việc con ( Check list )  cần phải thực hiện. 

– Nó mô tả các hoạt động liên quan đến việc hoàn thành các mục tiêu cụ thể trong một khung thời gian đã định.

– Kế hoạch mẫu cho thấy các bước hoặc hành động sẽ được sử dụng để đạt được các mục tiêu của kế hoạch.

Q&A

Bạn hoàn toàn có thể tải thêm những kế hoạch khác bằng cách vào nút ( Tạo mới ) chọn ( Copy từ kế hoạch khác ) sau đó chọn những kế hoạch khác mà bạn muốn copy

Công ty cổ phần myXteam www.myXteam.com