HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Xem tiến độ dự án của Team

Khi bạn muốn nhìn tổng quan của tất cả các kế hoạch trong Team, xem tiến độ công việc như thế nào. Bạn có thể vào xem trực tiếp trong team đó. Giao diện tương tự cho từng kế hoạch như tổng thể của 1 dự án hay phòng ban. Mục đích chính có cái nhìn tổng để cả một phòng ban hoạt động.

Tại vị trí Team mà bạn cần xem tiến độ, bạn nhấp vào biểu tượng trang giấy (Thông tin Workspace).

Giao diện Workspace cho bạn cái nhìn tổng quan của tất cả các dự án để đánh giá hiệu quả công việc trong từng kế hoạch và công việc.

Với màn hình Workspace, bạn cũng có thể lọc những công việc theo từng trạng thái mà bạn cần trong cả team. Để lọc các việc cần đánh giá trong tuần, ngày. Hay việc quá hạn cho từng thành viên.

Bạn có thể xem tổng quan của từng dự án trong team, như nhóm việc, công việc, công việc con, ai là người thực hiện, công việc hoàn thành hay chưa, và hoàn thành đúng ngày hay bị trễ…