HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Quản lý TEAM bằng WorkAdmin

Team được hiểu chính là một phòng ban của công ty hay quản lý phòng dự án. Một Team có thể tương ứng với 1 phòng ban (phòng Nhân sự, phòng Kế toán, phòng Kinh doanh…). Bên trong Team sẽ là các kế hoạch và công việc để làm việc và tương tác. Chỉ có tài khoản trả phí hoặc tài khoản được phân quyền quản trị mới tạo được Team và quản lý thành viên của Team.

CÁCH TẠO TEAM

Chúng ta sử dụng WorkAdmin để dễ dàng thao tác tạo Team và thêm thành viên vào Team từ danh sách thanh viên của Công ty.

Bạn điền tên Team và miêu tả Team. Sau đó chọn “Tạo mới”. Tên và miêu tả của Team có thể thay đổi được, Bạn không cần phải tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ ở bước này, chỉ cần đặt tên theo ý muốn triển khai.

CÁCH ĐỔI TÊN VÀ MÔ TẢ TEAM


Bạn chọn “Hiệu chỉnh” để thay đổi tên và mô tả của Team, sau đó chọn “Cập nhật”.

CÁCH THÊM THÀNH VIÊN VÀO TEAM

Đầu tiên, Bạn vào phần “Quản lý thành viên”.

Sau đó chọn “Thêm thành viên” và chọn các nhân viên bạn muốn thêm vào Team. Cuối cùng chọn “Lưu” để hệ thống ghi nhận.

CÁCH PHÂN QUYỀN THÀNH VIÊN TRONG TEAM

Trong “Quản lý thành viên”, Bạn có thể chọn biểu tượng bánh răng màu xanh ở bên phải mỗi thành viên để phân quyền Quản trị / Thành viên.

CÁCH PHÂN QUYỀN THÀNH VIÊN TRONG TEAM

Trong “Quản lý thành viên”, Bạn có thể chọn biểu tượng thùng rác màu đỏ ở bên phải mỗi thành viên để xoá thành viên ra khỏi Team.