HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Đóng và phục hồi Team

Với những Team bạn không dùng nữa, bạn có thể đóng / lưu trữ thay vì xóa hẳn Team. Khi cần thiết, bạn có thể phục hồi Team đã đóng về trạng thái ban đầu. Team đã đóng không bị tính vào giới hạn số lượng Team của tài khoản.

Lưu ý: Khi đóng Team thì tất cả các kế hoạch đều đóng theo, các thành viên sẽ không còn thấy trên giao diện công việc của mình. Bao gồm các việc cần làm trong đó sẽ không hiển thị để các bạn thực hiện. Khi phục hồi Team thì các công việc sẽ hiển thị lại với thời gian như trước khi đóng, bao gồm cả việc quá hạn.

ĐÓNG TEAM

Tại vị trí team cần đóng, bạn nhấp vào bánh răng, chọn mục Đóng Team. Chỉ có chủ tài khoản và quản trị viên mới thấy được chức năng này.

PHỤC HỒI TEAM

Bạn vào bánh răng trên thanh menu, chọn mục Kế hoạch đã đóng.

Sau đó chọn bạn chọn Team cần phục hồi và nhấn biểu tượng Phục hồi ở cột bên cạnh hoặc chữ Phục hồi phía trên.