HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Nhắc việc - Reminder

Chức năng nhắc việc giúp bạn nhắc nhở cho những công việc cần xử lý ở thời gian cố định. Bạn có thể nhắc trước ngày cần hoàn thành việc để gợi nhớ cho bạn về công việc đó, hoặc nhắc sau khi công việc hoàn thành với những công việc nào cần sự nhắc nhở lặp đi lặp lại. Bạn có thể dùng chức năng nhắc việc để nhắc nhở cho các cuộc họp hoặc các sự kiện quan trọng, cần giải quyết vào đúng thời điểm đó.

Tính năng nhắc việc sẽ nhắc nhở cho người cài nhắc việc hoặc những người theo dõi công việc đó. Cả công việc chính lẫn công việc con đều có thể cài nhắc việc.  Khi có thông báo nhắc việc, hệ thống sẽ hiển thị “Tên của công việc đó”.

Cài đặt nhắc việc

Bạn vào công việc cần nhắc việc, tuỳ thuộc vào mục đích nhắc nhở mà bạn cài cho công việc chính hay công việc con.

Bạn nhấn vào hình đồng hồ để cài nhắc việc.

Nhắc việc tùy biến: dùng khi bạn cần nhắc nhở liên tục đến một thời điểm nào đó (ngày bạn chọn) thì tự động ngừng nhắc việc.

Gỡ bỏ nhắc việc

Bạn vào lại nhắc việc và chọn “Gỡ bỏ” để xoá nhắc việc. Sau khi xoá nhắc việc, hình đồng hồ sẽ trở về màu xám.