HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Quản lý tập tin đính kèm

Bạn có quá nhiều tập tin trong 1 kế hoạch, và khi bạn cần 1 tập tin trong 1 công việc, bạn lại không nhớ đó là công việc nào, như vậy bạn phải vào từng công việc và tìm kiếm tập tin đó.Myxteam có 1 hệ thống lưu trữ tổng hợp cho tất cả các tập tin mà bạn đã upload lên trong từng kế hoạch, được thể hiện theo dạng cây thư mục, giúp cho việc tìm kiếm các tập tin dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn.

Bạn vào kế hoạch chứa tập tin cần tìm, chọn bánh răng bên góc phải phía trên, chọn mục “Quản lý tập tin đính kèm”.

Tại mục này, hệ thống đã tổng hợp các tập tin lại theo từng nhóm công việc và trong từng công việc, liệt kê tổng số file trong công việc. Bạn chỉ cần nhấp chi tiết vào từng thư mục để tìm kiếm tập tin cần thiết.  ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm theo tên của tập tin và xem hoặc tải về trực tiếp tại đây.