HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Tạo Team và thêm thành viên vào Team

Team được hiểu chính là một phòng ban của công ty hay quản lý phòng dự án. Bên trong Team sẽ là các kế hoạch và công việc để làm việc và tương tác.
Chỉ có tài khoản trả phí mới tạo được Team và quản lý thành viên của Team.

 

Một team có thể tương ứng với một phòng ban (phòng Nhân sự, phòng Kế toán, phòng Kinh doanh…). Bạn có thể lấy danh sách các thành viên từ TEAM CHUNG để nhanh chóng mời những thành viên thuộc từng bộ phận khác nhau vào mà không cần phải nhập lại email của các thành viên.

CÁCH TẠO TEAM

Bạn vào mục Tạo mới trên thanh menu, chọn Team

MỜI THÀNH VIÊN VÀO TEAM

2 cách để thêm thành viên vào Team:

  • Thêm thành viên vào Team bằng Email.
  • Thêm thành viên vào Team bằng cách mời từ Team khác.

Khi ở màn hình thêm thành viên thì tiếp tục thêm thành viên, nếu đã thoát màn hình thì chọn lại team.Tại team cần thêm thành viên, bạn nhấp vào bánh răng, chọn mục “Danh sách thành viên”.

Lưu ý: chỉ có chủ tài khoản và quản trị viên mới thấy được chức năng này.

1. THÊM THÀNH VIÊN TỪ EMAIL.

Bạn chọn mục “Thêm từ Email”, sau đó điền email của thành viên cần mời vào ô, nhấp ENTER để hệ thống ghi nhận tài khoản, nếu muốn mời thêm các thành viên khác thì bạn lặp lại bước này. Sau đó nhấn nút “Mời tham gia” để thêm.

2. THÊM THÀNH VIÊN TỪ TEAM KHÁC. CHỈ DÀNH CHO CHỦ TÀI KHOẢN

Bạn vào “Danh sách thành viên”, chọn mục “Thêm từ team khác”.

Sau đó lựa chọn Team có thành viên cần mời vào, chọn thành viên và nhấn “Mời tham gia”.