HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Tạo kế hoạch

Kế hoạch chính là các dự án triển khai trong từng bộ phận phòng ban của công ty, hay dự án lớn của công ty xảy ra trong thời gian dài. Tùy vào từng mô hình sử dụng mà kế hoạch có thể là khách hàng hoặc dự án hoặc chăm sóc khách hàng.

Sau khi bạn tạo Team, bước kế tiếp bạn tạo kế hoạch để liệt kê các công việc cần thực hiện và thêm thành viên vào để thực hiện công việc đó.

Bạn nhấp vào chữ tạo mới bên góc phải màn hình, chọn mục “Kế hoạch”.