HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Phân quyền - Chuyển chủ kế hoạch

Phân quyền quản trị trong kế hoạch nhằm mục đích giao toàn quyền cho 1 người chịu trách nhiệm cho kế hoạch đó thay cho admin hay chủ doanh nghiệp để triển khai.

Giống như khi triển khai một dự án và bạn đề xuất người chịu trách nhiệm triển khai dự án đó. Tức sau khi bạn tạo ra dự án (kế hoạch) và mời các thành viên vào triển khai. Tiếp đó giao quyền cho thành viên làm trưởng dự án.

Bạn vào kế hoạch cần phân quyền, sau đó chọn nút bánh răng phía trên bên góc phải, chọn mục “Chuyển chủ kế hoạch”.