HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Nhãn màu và hình nền trong Kế hoạch

Nhãn màu được dùng để phân loại và làm nổi bật các kế hoạch quan trọng. Tùy theo nhu cầu của từng công ty mà có quy định về nhãn màu riêng.

Bạn vào kế hoạch, chọn nút bánh răng bên góc phải phía trên, chọn mục “Nhãn màu” hoặc “Hình nền”.

Bạn chọn nhãn màu đã có sẵn trên hệ thống để dán cho kế hoạch tuỳ theo quy định của công ty. Sau khi chọn, bạn nhấn “Lưu”. Nhãn màu sẽ hiển thị bên trái thanh menu kế hoạch.

Để bỏ nhãn màu, bạn cũng vào mục “Nhãn màu”, sau đó nhấp vào màu đã chọn sẵn để bỏ tick, sau đó nhấn “Lưu”.

Bạn cũng có thể chọn hình nền riêng cho kế hoạch nếu muốn, hình nền này sẽ chỉ áp dụng cho 1 kế hoạch. Hình nền bạn được chọn từ nhiều nguồn, hình từ hệ thống Myxteam, hoặc bạn upload hình ảnh từ máy tính của bạn. Sau khi chọn hình, bạn nhấn “Lưu”.