HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Copy kế hoạch mẫu

Công ty bạn có nhiều dự án, và mỗi dự án đều có các công việc cần thực hiện giống nhau, chỉ có một số công việc phát sinh thêm. Thay vì bạn phải tạo đi tạo lại những dự án mới với những công việc tương tự như dự án cũ, bạn có thể copy toàn bộ công việc và cả người thực hiện trong dự án cũ đó thành một dự án mới. Việc này giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tối ưu hóa quy trình.

Tips: Bạn có thể tạo 1 kế hoạch mẫu với những thông tin cần thiết cho mỗi dự án, sau đó để chế độ public,và gửi link hoặc mời các bạn vào theo dõi. Bất cứ bạn nào trong team cũng đều có thể copy kế hoạch mẫu này để tạo thành dự án mới.

Bạn vào kế hoạch cần copy, chọn nút bánh răng bên góc phải phía trên, chọn mục “Copy kế hoạch”.

Bạn điền các thông tin cần thiết, tương tự như khi tạo 1 kế hoạch mới.