Author: N. H

3 BÀI HỌC THIẾT KẾ CHO VĂN PHÒNG LÀM VIỆC LÀM VIỆC TỪ XA
Đối với một số người trong chúng ta, quay lại văn phòng có vẻ là một điều viển vông, nhưng bạn có...
4 MẪU QUẢN LÝ DỰ ÁN MÀ MỌI PHẦN MỀM ĐỀU CẦN
Với tư cách là Người quản lý dự án, bạn có thể cảm thấy như bạn cần đôi mắt ở phía sau...
3 TÍNH NĂNG CỦA PHẦN MỀM QUẢN LÝ DỰ ÁN CHO CÁC NHÓM PHÂN TÁN
Trở thành một nhà quản lý dự án có thể là một thách thức. Điều này đúng gấp đôi khi bạn đang...
HỆ THỐNG NĂNG SUẤT LÀ GÌ VÀ TẠI SAO CHÚNG LẠI CẦN THIẾT?
Hệ thống năng suất là các phương pháp thực hành, hướng dẫn hoặc phương pháp luận có hệ thống giúp mọi người...
4 MẪU QUẢN LÝ NỘI  DUNG ĐÁP ỨNG NHU CẦU CỦA BẠN
Quản lý tất cả các sáng tạo nội dung không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi đã tạo những mẫu...
MÔ TẢ CÔNG VIỆC CỦA ĐẠI DIỆN BÁN HÀNG
Đại diện bán hàng là gì? Công việc này thực sự đòi hỏi điều gì và nó có thay đổi nhiều trong...
NHỮNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH TRONG SỰ NGHIỆP
Trong thế giới công việc, nơi chúng ta ngập tràn những lời khuyên về việc giành được thăng chức và tăng lương...
4 THỰC TIẾN NƠI LÀM VIỆC ĐỂ LÃNH ĐẠO CÂN NHẮC ÁP DỤNG
Vài thập kỷ trước, hầu hết các nơi làm việc đều hoạt động theo cách tương tự. Nhân viên được theo dõi...
X2 SỨC MẠNH – TĂNG QUYỀN KIỂM SOÁT
Khi chúng tôi cấp cho tất cả người dùng MyXteam quyền truy cập không giới hạn vào hơn 200 Power-Up vào tháng...
MỤC TIÊU LÀ GÌ? LÀM THẾ NÀO ĐỂ TIẾP CẬN MỤC TIÊU
Đã đến lúc cho một bài kiểm tra. Nếu bạn chỉ có thể đạt được một trong những mục tiêu này, mục...