X2 SỨC MẠNH - TĂNG QUYỀN KIỂM SOÁT

By N. H

Khi chúng tôi cấp cho tất cả người dùng MyXteam quyền truy cập không giới hạn vào hơn 200 Power-Up vào tháng 9 năm ngoái, chúng tôi đã thấy mức sử dụng tăng lên đáng kể. Điều này có ý nghĩa vì Power-Up tích hợp với tất cả các ứng dụng và dịch vụ mà nhóm của bạn dựa vào như Slack, Google, Jira, Figma, v.v. ngay tại nơi công việc đang được quản lý trong MyXteam.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng các nhóm thêm tất cả các Power-Up này vào bảng của họ hiện có nhiều nút hơn trong tiêu đề của bảng để cạnh tranh. Vì vậy, chúng tôi đang triển khai một trải nghiệm menu Power-Up hoàn toàn mới, được đơn giản hóa trên web và máy tính để bàn cho phép bạn kiểm soát những nút Power-Up nào hiển thị trong tiêu đề.

Ngay sau đó, bạn sẽ nhận thấy nút “Power-Up” mới trong tiêu đề của bảng, khi được nhấp vào sẽ mở ra một menu mới cho phép bạn thực hiện những việc sau:

Quản lý các nút trên bảng được hiển thị cho Power-Ups được bật trên bảng

  • Truy cập cài đặt cho Power-Up được bật trên bảng
  • Nhanh chóng tìm và thêm Power-Up mới vào bảng

Để dọn dẹp menu bảng, chúng tôi đã xóa danh sách các Power-Up được bật vì giờ đây tất cả chúng đều có thể được truy cập từ nút Power-Up trong tiêu đề. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập thư mục Power-Up để thêm Power-Up mới và truy cập cài đặt cho Power-Up đã bật trên bảng đó.

Chúng tôi hy vọng bạn thích cải tiến nhỏ nhưng mạnh mẽ này, mang lại cho bạn sức mạnh và sự linh hoạt để sắp xếp các bảng khi bạn thấy phù hợp.

bài liên quan
5-loi-khuyen-huu-ich-de-quan-ly-nhom-hieu-qua
Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu lý do tại sao quản lý nhóm lại quan trọng, một nhóm được quản...
quan-ly-thoi-gian-hieu-qua-khi-lam-viec-nhom
Trên đời này, thời gian là thứ bạn mất đi rồi sẽ không bao giờ lấy lại được. Bạn không thể giữ...
suc-manh-cua-ung-dung-lap-ke-hoach
Đã qua rồi cái thời phải tốn năng lượng quý giá mà chúng ta có để viết ra danh sách việc cần...
thuc-day-tac-dong-cua-nhan-vien-trao-quyen-cho-kha-nang-lanh-dao
Trong kỷ nguyên làm việc mới này, các nhà lãnh đạo có cơ hội trang bị cho các nhóm sự rõ ràng,...