Month: Tháng Tư 2021

time-management-t
Chúng ta nên nhớ rằng, đổi mới là ưu tiên hàng đầu, và cũng là nỗi thất vọng hàng đầu đối với...
2021-04-06_12-59-25
Theo dõi các chỉ số hiệu suất chính (KPI) sẽ cho bạn biết liệu doanh nghiệp của bạn có đang đi đúng...
Công ty Khánh Phong quản lý quy trình chặt chẽ hơn cùng myXteam (2)
1. Khi không hiểu rõ ý nghĩa của việc chuyển đổi số Trên các phương tiện truyền thông, “chuyển đổi số” là...