Bước tiến mới trong quản trị được ứng dụng tại TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH

Trung tâm Y tế huyện có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng, phòng chống HIV/AIDS, phòng, chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe trên địa bàn huyện.

Quản lý chỉ đạo trạm y tế các xã, thị trấn trong huyện thực hiện công tác chuyên môn kỹ thuật chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bước tiến mới trong quản trị được ứng dụng tại TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH

Với Trầm Huệ, hướng giải quyết cho trung tâm được nhìn ra lúc này, chính là việc tối ưu hóa quy trình tự động, giúp tiết giảm thời gian và thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên. Qua một thời gian tìm hiểu, phía trung tâm đã tìm được cách xử lý: Áp dụng công nghệ từ myXteam để đẩy nhanh quy trình làm việc. Đây là một trong những hệ thống mới, giúp tăng khả năng xử lý của trung tâm, và tăng cường hiệu quả làm việc cho nhân viên.

Kể từ lúc đưa MyXteam vào thực hành, TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN MÊ LINH đã không còn phải lo lắng về việc trao đổi thông tin giữa bộ phận nhân sự làm mất thời gian như trước đây, các cấp quản lý và nhân viên đã có thể xử lý công việc nhanh chóng và chính xác hơn, cũng nhờ việc tiết giảm thời gian này.

Chỉ trong vòng vài tháng sau khi áp dụng, trung tâm đã chứng kiến sự khác biệt trong cách vận hành của mình, mọi công việc đều được xử lý một cách nhanh chóng đã thúc đẩy sự sáng tạo trong trung tâm.

Những khách hàng khác
Air Solution xóa tan nỗi lo quản lý nhân sự làm việc cùng myXteam

Air Solution xóa tan nỗi lo quản lý nhân sự làm việc cùng myXteam

Quản lý nhân sự, đánh giá nhân viên không còn là bài toán khó với TiTiOne

Quản lý nhân sự, đánh giá nhân viên không còn là bài toán khó với TiTiOne

Tìm kiếm giải pháp giúp làm việc hiệu quả, myXteam giúp bạn thực hiện điều đó

Tìm kiếm giải pháp giúp làm việc hiệu quả, myXteam giúp bạn thực hiện điều đó

VISI quản trị công việc tốt nhờ áp dụng phương thức mới từ myXteam

VISI quản trị công việc tốt nhờ áp dụng phương thức mới từ myXteam