fbpx

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP.

Đồng bộ trên một môi trường làm việc duy nhất, bảo mật an toàn dữ liệu, tiết kiệm hiệu quả.

#01. NỀN TẢNG GIAO TIẾP QUẢN LÝ LÀM VIỆC NĂNG XUẤT (WorkDone )

WorkOS cung cấp môi trường làm việc cộng tác ( WorkDone ) phù hợp su hướng SMAC tăng hiệu xuất làm việc của tập thể.

#02. NỀN TẢNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN (WorkChat )

WorkOS Cung cấp nền tảng chat ( WorkChat ) giúp kết nối thông tin chặt chẽ giữa làm việc và trao đổi với thời gian thực.

Giải pháp để xử lý xung đột khi làm việc nhóm
#03. MẠNG XÃ HỘI NỘI BỘ DOANH NGHIỆP ( WorkSocial )

WorkOS cung cấp nền tảng ( WorkSocial ) công nghệ giúp doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan ban ngành xây dựng làm chủ mạng nội bộ.

video-bg.jpg
Chơi Video

Chuyên gia

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

Nền tảng

Nền tảng phát triển được đúc kết từ thực tiễn quản lý làm việc.

Đội ngũ

Đội ngũ triển khai chuyên nghiệp tư vấn vận hành bài bản.

0
NĂM KINH NGHIỆM
0
khách hàng
80000
Người dùng ONLINE

Ban tư vấn chuyển đổi số

Nguyễn Hữu Thái Hòa

thai hoa 3

Nguyễn Chí Thanh

nguyen chi thanh

Nguyễn Lưu Quốc

nguyen luu quoc

Ninh Gia Hạnh

ninh gia hanh

Bạn hãy đăng ký vào form điền đầy điền đầy đủ thông tin, workOS sẽ nhận yêu cầu và báo giá cụ thể từng nền tảng cho bạn.

workOS cung câp nền tảng công nghệ được cài đặt và vận hành trên nền tảng ( Cloud pivate ) của riêng của doanh nghiệp. Hoặc trên những nhà cung cấp dịch vụ cloud mà doanh nghiệp có ký hợp đồng. 

Tùy theo mô hình và yêu cầu WorkOS sẽ lập bảng tiến độ chi tiết hai bên cùng làm việc.

Nếu có yêu cầu chỉnh sửa ngoài bản phần mềm hiện tại tùy theo mức độ WorkOS sẽ báo giá và thời gian thực hiện chỉnh sửa phù hợp với yêu cầu sử dụng.

Liên Hệ Với WorkOS

Nếu bạn có câu hỏi hay cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi tại đây