fbpx

CUNG CẤP GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ CHUYỂN ĐỔI SỐ DOANH NGHIỆP.

Đồng bộ trên một môi trường làm việc duy nhất, bảo mật an toàn dữ liệu, tiết kiệm hiệu quả.

#01. NỀN TẢNG GIAO TIẾP QUẢN LÝ LÀM VIỆC NĂNG XUẤT (WorkDone )

WorkOS cung cấp môi trường làm việc cộng tác ( WorkDone ) phù hợp su hướng SMAC tăng hiệu xuất làm việc của tập thể.

#02. NỀN TẢNG TRAO ĐỔI THÔNG TIN (WorkChat )

WorkOS Cung cấp nền tảng chat ( WorkChat ) giúp kết nối thông tin chặt chẽ giữa làm việc và trao đổi với thời gian thực.

Giải pháp để xử lý xung đột khi làm việc nhóm
#03. MẠNG XÃ HỘI NỘI BỘ DOANH NGHIỆP ( WorkSocial )

WorkOS cung cấp nền tảng ( WorkSocial ) công nghệ giúp doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan ban ngành xây dựng làm chủ mạng nội bộ.

video-bg.jpg
Chơi Video

Chuyên gia

Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong quản lý điều hành doanh nghiệp.

Nền tảng

Nền tảng phát triển được đúc kết từ thực tiễn quản lý làm việc.

Đội ngũ

Đội ngũ triển khai chuyên nghiệp tư vấn vận hành bài bản.

0
NĂM KINH NGHIỆM
0
khách hàng
80000
Người dùng ONLINE

Ban tư vấn chuyển đổi số

Nguyễn Hữu Thái Hòa

thái hòa

Nguyễn Chí Thanh

nguyen chi thanh

Bùi Xuân tiến

xuân tiến

Nguyễn Lưu Quốc

nguyen luu quoc

Ninh Gia Hạnh

ninh gia hanh

Tùy theo mô hình và yêu cầu WorkOS sẽ lập bảng tiến độ chi tiết hai bên cùng làm việc.

Liên Hệ Với WorkOS

Nếu bạn có câu hỏi hay cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi tại đây