HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MYXTEAM

CHỈ BẰNG MỘT XEM MỘT TẬP PHIM BẠN CÓ THỂ THÀNH THẠO MYXTEAM

Đóng / Xoá / Phục hồi kế hoạch

Với những kế hoạch bạn không dùng nữa, bạn có thể lưu trữ thay vì xóa hẳn kế hoạch đi, để khi cần đến những tài liệu trong kế hoạch đó, bạn vẫn có thể lấy lại hoặc triển khai lại các dự án bên trong. Khi bạn cần lấy lại tài liệu cần thiết trong kế hoạch đã đóng, bạn có thể phục hồi lại kế hoạch đó.

LƯU Ý:

– Đóng kế hoạch (Lưu trữ) thường dùng cho các kế hoạch đã hoàn thành hoặc không có nhu cầu thấy trên giao diện thường xuyên.

– Chỉ khi bạn là Chủ kế hoạch, hoặc Admin Team, bạn mới có thể đóng kế hoạch.

– Nội dung kế hoạch đã đóng, không hiển thị trên bất cứ chức năng nào trong hệ thống.

– Kế hoạch đóng lại luôn luôn tồn tại, mặc dù bạn chuyển các gói đăng ký (chỉ khi trong vòng 02 năm tài khoản myxteam của Bạn không đăng nhập).

– Phục hồi là mở lại các kế hoạch đã đóng.

– Khi phục hồi kế hoạch, các công việc sẽ hiển thị lại với thời gian như trước khi đóng, bao gồm cả việc quá hạn.

– Muốn xoá kế hoạch Bạn phải đóng lại.

– Xóa kế hoạch thì sẽ không còn trên hệ thống và sẽ không phục hồi lại được.

ĐÓNG KẾ HOẠCH

Tại vị trí kế hoạch cần đóng, bạn nhấp vào bánh răng, hoặc bạn có thể vào kế hoạch đó để nhấp bánh răng bên góc phải màn hình, sau đó bạn chọn “Đóng kế hoạch”.

PHỤC HỒI KẾ HOẠCH ĐÃ ĐÓNG

Bạn nhấp vào bánh răng trên thanh Menu, chọn mục “Kế hoạch đã đóng”.

Bạn tìm kiếm kế hoạch cần phục hồi, sau đó đánh dấu tick vào trước kế hoạch đó và nhấn “Phục hồi”. Nếu bạn chọn cùng lúc nhiều kế hoạch, bạn có thể tick chọn nhiều kế hoạch và “Phục hồi” bên trên.

Sau khi phục hồi, kế hoạch sẽ nằm tại vị trí ban đầu, bạn đã có thể mở và thao tác trên kế hoạch như trước.